จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
6,082,308.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,082,308.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-20 16:07:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2561