จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า
วงเงินงบประมาณ :
571,380.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
571,380.00 บาท
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-19 17:42:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2561