จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางยุวดี หลักเพชร ขยายเขต ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง หมู่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ :
2,916,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,916,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-19 17:47:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2561