จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์
วงเงินงบประมาณ :
1,034,026.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,034,026.60 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-25 10:21:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2561