จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราวหมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
674,915.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
674,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-18 15:19:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 เม.ย. 2561