จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการสินธานี อเวนิว โครงการ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
วงเงินงบประมาณ :
3,618,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,618,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-20 13:42:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2561