จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.297+600 – กม.298+990 กปภ.สาขาอรัญประเทศ
วงเงินงบประมาณ :
5,189,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,193,520.66 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-10 15:51:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2561