จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ซ้ายทาง)
วงเงินงบประมาณ :
207,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
221,811.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 14:38:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564