จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
129,470.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
127,735.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 11:02:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ม.ค. 2564