จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจตุพร อินทรักษา มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 111730 หมู่ที่ 10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
วงเงินงบประมาณ :
269,253.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
242,708.00 บาท
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 16:15:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564