จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
1,765,383.57 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,765,383.57 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 15:21:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ม.ค. 2564