จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
206,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
220,420.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 10:12:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564