จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส1/2564(เดือน ตุลาคม2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
วงเงินงบประมาณ :
1,389,958.17 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,389,958.17 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 17:54:24
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564