จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจก.เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 จำกัด ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วงเงินงบประมาณ :
499,787.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
458,649.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายราเมศร์ สันวิลาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 16:45:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564