จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อช่วงข้ามถนนทุกซอย ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม)
วงเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-24 22:17:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2564