จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 300 มม
วงเงินงบประมาณ :
189,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
202,230.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 14:52:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2564