จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
244,794.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
268,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 13:38:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564