จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า
วงเงินงบประมาณ :
492,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 13:29:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2564