จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง)
วงเงินงบประมาณ :
471,870.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
471,870.00 บาท
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 17:00:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564