จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
376,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
376,632.24 บาท
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:12:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564