จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพยุหะคีรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อถนนโพธิ์ขวัญ บ้านท่ายายล่า หมู่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
วงเงินงบประมาณ :
180,830.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
180,830.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 19:48:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2564