จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพยุหะคีรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจ๊อคคอมโบ้ หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
วงเงินงบประมาณ :
100,580.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
100,580.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 19:46:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2564