จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสะพานหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
วงเงินงบประมาณ :
493,805.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
493,805.00 บาท
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 13:53:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564