จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563
วงเงินงบประมาณ :
213,178.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
213,178.65 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 10:58:31
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564