จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 KM.376+347 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล
วงเงินงบประมาณ :
2,437,460.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,437,460.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-26 14:05:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 เม.ย. 2561