จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการ ไลโอ บลิสซ์ เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 4 (เฟส 7) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
253,253.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
253,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 11:29:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564