จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานโครงการขยายเขตประปาถนนสำราญราษฎร์ ซอย 3 (แยกสาธารณะบ้านนายชม) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
124,848.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
123,984.26 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 18:36:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564