จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานโครงการขยายเขตประปาถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (บ้านครูบรรจงด้านซ้ายทาง) ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
308,465.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
307,726.39 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 18:22:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2564