จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ ถนนสาย นม.6019 กม.ที่ 2+050 ถึง กม.ที่ 2+350ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
105,609.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
105,526.37 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 18:03:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564