จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณจากศาลตาปู่-โรงรถกำนันธนกร บ้านบิง หมู่ 5 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
481,998.04 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
481,052.35 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 17:45:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564