จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อน้ำดิบบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง) ระหว่าง กม.176+050-กม.176+075 ด้านซ้ายทาง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
186,320.46 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,320.46 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 16:47:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564