จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านห้วยน้อย ม.1,โรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
วงเงินงบประมาณ :
920,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
920,127.84 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 13:40:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564