จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณถนนสุวรรณฑรรถ - ไปบ้านหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
วงเงินงบประมาณ :
101,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
101,650.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:10:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564