จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
1,473,604.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,110,222.97 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 16:51:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564