จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เคอาร์เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ :
390,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
390,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 19:51:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2564