จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณโครงการอีซิโอ้ ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
วงเงินงบประมาณ :
172,270.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
172,270.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวบุศรินทร์ วรรณกาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2564