จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย ๕ และซอย ๑๒ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย)
วงเงินงบประมาณ :
143,808.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
143,808.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 16:15:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ม.ค. 2564