จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปาอาคารและงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
385,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
385,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 11:20:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2564