จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถนนพรหมสิงห์ หมู่ 2 ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.บริการโขงเจียม )
วงเงินงบประมาณ :
1,227,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,227,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวชิชตะวัน โสมเกษตรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 14:39:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564