จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
4,066,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,066,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:05:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564