จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณ :
206,485.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
206,385.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 14:41:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564