จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารเคมีวิเคราะห์น้ำ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
191,637.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
191,637.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 15:28:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ม.ค. 2564