จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อกีดขวางโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง ที่ กม.19+500 (ด้านซ้ายทาง) ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
179,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
179,760.00 บาท
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 14:19:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2564