จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
เหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แอคติเจน จำกัด 55/58 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
271,138.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
148,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 10:19:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2564