จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยประชาร่วมใจ (เทศบาล๘) ซอยฟามาซี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินงบประมาณ :
1,357,830.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,263,663.81 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 13:35:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564