จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณร้านครัวชนะศึก ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
วงเงินงบประมาณ :
269,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
269,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:31:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2564