จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเลย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชั่วคราว (ซอยตรงข้าม สนง.วัฒนธรรม) หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
121,151.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
102,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-29 15:29:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563