จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี กม.0+000 - กม.0+600 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่
วงเงินงบประมาณ :
1,610,350.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,608,210.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-28 13:56:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ธ.ค. 2563