จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ และวัสดุถาวรที่ชำรุด 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 15:53:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2563