จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ-พญาจ่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.21+170-กม.22+000 กปภ.สาขาปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
3,010,387.47 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,011,506.16 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 10:58:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2563